Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мовна культура сучасної бізнес-комунікації

Мета дисципліни – вироблення стійких навичок мовної культури сучасної бізнес-комунікації; підвищення рівня комунікативної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки та підприємницької діяльності; формування національної мовної особистості студента-економіста. У співпраці з викладачами профільних кафедр міжнародного менеджменту, міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, економіки підприємств студенти отримають практичний досвід мовно-професійного спілкування.

За умов успішного вивчення дисципліни 

студент зможе:

-  доцільно добирати мовні засоби відповідно до мети й обставин бізнес-комунікації, удосконалюючи рівень володіння літературною мовою;

-           продукувати фахові тексти усної та писемної бізнес-комунікації;

-           застосовувати правила мовного етикету у бізнес-спілкуванні;

-           виборювати власну позицію в партнерському спілкуванні;

-           ураховувати особливості усної міжкультурної комунікації у професійній сфері.

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету

  • Мовна культура сучасної бізнес-комунікації (87.5 KB)паспорт дисципліни «Мовна культура сучасної бізнес-комунікації» галузі знань0302 «Міжнародні відносини», спеціальність 6.030206 «Міжнародний бізнес»спеціалізація «Міжнародний бізнес»27 Вересня 2017 р.
  • Мовна культура сучасної бізнес-комунікації (401 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Мовна культура сучасної бізнес-комунікації» галузі знань0302 «Міжнародні відносини», спеціальність 6.030206 «Міжнародний бізнес» спеціалізація «Міжнародний бізнес»26 Вересня 2017 р.