Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Культура наукової мови

Мета дисципліни  – сформувати високий рівень мовної компетенції майбутнього фахівця в науково-орієнтованому навчанні, поглибити знання студентів про сучасну економічну терміносистему відповідно до спеціальності, навчити їх самостійно творити мовну стратегію  в сучасній науковій комунікації.

За умов успішного вивчення дисципліни 

студент зможе:

-         отримати знання про особливості національної мовної наукової картини світу;

-         удосконалити мовний рівень власних наукових робіт (наукове есе, курсова робота, стаття та ін.);

-         оптимально використовувати мовні засоби в усній навчальній та науковій комунікації  (бліц-доповідь, виступ з мультимедійною презентацією, інформаційне повідомлення та ін.).

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету

  • Культура наукової мови (82.5 KB)паспорт дисципліни «Культура наукової мови»27 Вересня 2017 р.
  • Культура наукової мови (250.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Культура наукової мови” спеціальність 6.030401 «Правознавство» спеціалізація «Господарсько-правова»26 Вересня 2017 р.
  • Культура наукової мови (Правознавство) (65.5 KB)паспортдисципліни “Культура наукової мови” спеціальність 6.030401 «Правознавство» спеціалізація «Господарсько-правова»14 Вересня 2016 р.
  • Культура наукової мови 6.030507, 6.030505 (235 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Культура наукової мови” спеціальність 6.030507 «Маркетинг»; 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»21 Червня 2016 р.