Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лінгворекламістика

Лінгворекламістика - новий авторський курс для студентів-економістів, ноу-хау КНЕУ, своєрідний мовний "лікар" для реклами.

Мета дисципліни - навчити студентів професійно аналізувати рекламний продукт, за потреби редагувати його, розвинути здатності студентів до самостійного виготовлення рекламних продуктів різних жанрів (тексти, слогани, відеоролики та ін.), розширити  інтелектуальну базу сучасного студента, поповнити його професійний лексикон, дати навички незакомплексованого використання слів і словосполучень, розвинути творчі здібності та вміння працювати в команді.

Остання редакція: 26.11.18