Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Польська мова

Мета дисципліни - навчити студентів говорити й писати польською мовою в різних сферах професійної діяльності та побуту, доцільно використовувати засоби мовного етикету в ситуаціях реального мовного спілкування, ознайомити з основними економічними термінами польською мовою, основами складання ділових паперів польською мовою, що створить додаткові конкурентні переваги майбутнього фахівця на сучасному ринку праці.

За умов успішного вивчення дисципліни 

студент дізнається про:

- особливості вимови польських голосних та приголосних звуків;

-  основні правила польського правопису;

-  особливості стилів сучасної польської літературної мови;

-  специфіку перекладу польською мовою української економічної лексики та термінології.

Студент зможе:

-  вільно говорити та писати польською мовою на початковому рівні;

-  розуміти писемні тексти й усні висловлювання польською мовою про щоденне життя, вільний час, навчання та працю; використовувати польську мову в типових життєвих ситуаціях;

-  читати тексти польською мовою з дотриманням основних орфоепічних норм польської літературної мови;

-  правильно й послідовно відтворити прочитаний або прослуханий текст з навчально-професійної, суспільно-культурної сфер комунікації;

-  підтримувати діалог у всіх сферах комунікації, дотримуючись правил мовного етикету польської мови;

-  складати і правильно оформлювати ділові папери польською мовою з використанням усталених сполук.

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету

  • Польська мова 2К (91.5 KB)паспорт дисципліни «Польська мова» 27 Вересня 2017 р.
  • Польська мова 1К (97 KB)паспорт дисципліни «Польська мова»27 Вересня 2017 р.
  • Польська мова 2-3К (116 KB)паспорт дисципліни «Польська мова» 27 Вересня 2017 р.
  • Польська мова 2К (212 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Польська мова»  26 Вересня 2017 р.
  • Польська мова 2-3К (298 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Польська мова»  26 Вересня 2017 р.
  • Польська мова 1К (210 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Польська мова ” 26 Вересня 2017 р.
  • Польська мова (Фінанси, банківська справа та страхування) (87 KB)паспорт дисципліни «Польська мова» галузь знань 075 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»14 Вересня 2016 р.
  • Польська мова» спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» (204.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Польська мова» галузь знань 075 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»21 Червня 2016 р.