Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практична риторика

Мета дисципліни - актуалізувати знання про специфіку усної професійної комунікації, сформувати комплекс компетенцій для створення монологу та діалогу в публічному спілкуванні. Вивчення дисципліни допоможе студентам у навчальній практиці економічного університету підтримати мовний імідж вправного оратора, що вільно орієнтується у фаховій проблематиці та вміє її репрезентувати.

За умов успішного вивчення дисципліни студент зможе:

-          ефективно використовувати сучасні формати публічного виступувідповідно до ситуації спілкування;

-          логічно вибудовувати виступ будь-якого жанру;

-          аргументувати та відстоювати власну позицію перед будь-якою цільовою аудиторією;

-           доцільно добирати мовні засоби відповідно до мети до обставин спілкування, удосконалюючи рівень володіння літературною мовою;

-           ураховувати особливості усної міжкультурної комунікації в професійній сфері;

-           послуговуватися знаннями про національний і міжнародний мовний етикет в усному професійному спілкуванні.

Остання редакція: 12.09.19

Публікаціі з предмету

  • Практична риторика (45.3 KB)паспорт дисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
  • Практична риторика (207 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
  • Практична риторика спеціальність Туризм (34.5 KB)паспорт дисципліни «Практична риторика» галузь знань  «Сфера  бслуговування» спеціальність «Туризм»14 Вересня 2016 р.