Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік в зарубіжних країнах(Каф. мiжнародного обліку і аудиту)

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів, які є характерними для облікових систем різних країн та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основні завдання навчальної дисципліни – розуміти особливості, притаманні національним системам обліку і фінансової звітності різних країн. Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах англо-американської, західноєвропейської, південноамериканської, ісламської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою.

Предметом навчальної дисципліни є процедури фінансового та управлінського обліку, що сформувались і застосовуються у зарубіжних країнах.

Остання редакція: 11.11.15

Публікаціі з предмету

  • Облік в зарубіжних країнах (111.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Облік в зарубіжних країнах» 29 Вересня 2015 р.
  • Облік в зарубіжних країнах (72 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» .Дисципліна бакалаврського рівня. 22 Липня 2014 р.