Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мікаелян Сурен Генрихович

Кафедра: Кафедра мiжнародного обліку і аудиту
Посада: Докторант
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

В 1999 р. закінчив ДВНЗ « Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (магістр з управління міжнародним бізнесом). У 2002 р. вступив до аспірантури КНЕУ ім. В.Гетьмана, успішно захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата економічних наук. Основне місце роботи - директор ТОВ "ЕЛНА", м. Київ.

На даний час є докторантом кафедри міжнародного обліку і аудиту.