Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зарицька Наталія Сергіївна

Кафедра: Кафедра мiжнародного обліку і аудиту
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

Закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», фінансово-економічний факультет та отримала диплом магістра. Вступила до аспірантури ДВНЗ « КНЕУ ім. В. Гетьмана» на факультет міжнародної економіки і менеджменту. В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію.