Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік міжнародних операцій(каф. Міжнародного обліку і аудиту)

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів сучасної системи знань про облік міжнародних операцій підприємств шляхом опанування методики їх обліку, а також основних принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах в Україні.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в тому, щоб на належному рівні подати студентам необхідний навчальний матеріал, максимально наближаючи запропоновані ситуації до дійсності, навчити їх спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні підприємством та у визначенні законності діяльності підприємства згідно чинного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни є облік господарських засобів, джерел їх утворення  та господарських процесів, які здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України та узагальнюються в грошовому вимірнику з метою надання інформації для управління та контролю.

Остання редакція: 16.11.15

Публікаціі з предмету