Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність за міжнародними стандартами(каф. Міжнародного обліку і аудиту)

Мета вивчення дисципліни - набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.

Основні завдання навчальної дисципліни – засвоїти основні вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо формування окремих елементів фінансових звітів та вміти їх застосовувати у процесі підготовки консолідованих фінансових звітів компаніями недержавної форми власності або їх трансформації.

Предметом навчальної дисципліни виступають безпосередньо Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 

Остання редакція: 16.11.15

Публікаціі з предмету