Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податкові системи європейських країн

Вивчення дисципліни “Податкові системи Європейських країн” націлено на дослідження податкових моделей, методики їх ідентифікації, причини та наслідки конвергенції, особливостей законодавчої адаптації до середовища ЄС, відмінностей податкових моделей України та ЄС, а також механізми й інструменти фінансової безпеки.

Мета дисципліни “Податкові системи Європейських країн” полягає уточнені домінуючих трендів податкової гармонізації в країнах ЄС та визначенню ціннісних орієнтирів та пріоритетів модифікації національної податкової системи в умовах євроінтеграції.

Завдання дисципліни орієнтовані на:  

-       розуміння сутності, умов та проблем європейського оподаткування,

-       визначення загальних рис і відмінностей у системах оподаткування європейських держав;

-       дослідження сучасної податкової політики європейських держав;

-        визначення економічних аспектів та теорій функціонування міжнародних податкових відносин

Вирішення зазначених завдань дозволить студентам майбутнім фахівцям у сфері міжнародного бізнесу сформувати систему знань у галузі оподаткування в європейській економіці та визначити характер його розвитку на сучасному етапі.

Оскільки податкова політика країн ЄС визначається різними регуляторними вимогами та рівнями ризику, то узагальнення досвіду застосування сучасних моделей податкових систем дозволить визначити напрямки оптимізації податкового регулювання в Україні та сприятиме запровадженню європейської точки зору в дослідження і предмети, не пов'язані з ЄС.

Остання редакція: 18.11.15

Публікаціі з предмету