Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг Міжнародний економічний аналіз

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань про загальні світогосподарські процеси, опанування теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі міжнародного економічного спілкування.
Основні завдання курсу - виробити у студентів розуміння суті та структури міжнародної економіки на її мікроекономічному (міжнародний рух товарів та факторів виробництва) та макроекономічному (загальні світогосподарські процеси в умовах нарощування міжнародних фінансових відносин) рівні; показати закономірності й форми світових інтеграційних процесів; висвітлити роль міжнародних організацій у регулюванні та моніторингу міжнародної економіки;навчити студентів творчо аналізувати стан світової та української економіки на фоні глобальної господарської системи, визначати рівень розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та пропонувати власні погляди щодо проблем та перспектив господарського розвитку.
Предметом курсу є нові явища у світовій економіці, закономірності і тенденції розвитку міжнародних економічних зв'язків і відносин.

Остання редакція: 11.11.15

Публікаціі з предмету