Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічний аналіз діяльності корпорацій

Метавивчення науки «Стратегічний аналіз діяльності корпорацій» є формування у студентів глибоких знань про сутність і зміст господарських процесів, методи і показники їхньої оцінки, що дозволяють розробляти і приймати ефективні стратегічні управлінські рішення в корпорації, виявляти напрями підвищення конкурентної переваги корпорацій стосовно різних видів діяльності.
Основні завдання науки «Стратегічний аналіз діяльності корпорацій» є: вивчення і використання новітніх методів і прийомів стратегічного аналізу; навчання постановці завдань, застосування аналітичного інструментарію та набуття навичок його системного практичного використання в області стратегічного аналізу; придбання навичок моніторингу та оцінки здійснення стратегії корпорації; формування стратегії розвитку діяльності корпорації.
Предметом науки «Стратегічний аналіз діяльності корпорацій» є концептуальні напрями функціонування і розвитку корпорації, її організаційні, економічні та інформаційні ресурси й можливості, що розглядають з погляду нарощування стратегічного потенціалу корпорації та зміцнення її позицій на ринку в довгостроковій перспективі.

 

Остання редакція: 01.12.15

Публікаціі з предмету