Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни магістерського рівня

 

Дисципліни магістерського рівня

№ з/п

назва дисципліни

вид

1

Антикризовий менеджмент у банку

вибіркова

2

Банківська статистична звітність

вибіркова

3

Банківське регулювання та нагляд

обов’язкова

4

Бюджетування та контролінг в банку

вибіркова

5

Валютне регулювання та контроль

вибіркова

6

Інновації у банківському бізнесі

обов’язкова

7

Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ

вибіркова

8

Кредитний менеджмент у банку

обов’язкова

9

Методологія наукових досліджень в монетарній сфері

обов’язкова

10

Міжнародні розрахунки і валютні операції

вибіркова

11

Монетарна політика

вибіркова

12

Оцінка застави банківських кредитів

вибіркова

13

Ризик-орієнтоване управління фінансовими установами

вибіркова

14

Система ризик-менеджменту

обов’язкова

15

Стратегічне управління в банку

вибіркова

16

Торговельне фінансування

вибіркова

17

Управління вартістю банку

вибіркова

18

Управління банківськими ризиками

обов’язкова

19

Фінансова безпека

вибіркова

20

Фінансовий менеджмент у банку

обов’язкова

21

Фінансовий менеджмент у банку

вибіркова

 

Остання редакція: 16.04.19