Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційний аналіз

Мета наукинадання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі аналізу і оцінки інвестиційних проектів у сфері економіки та підприємництва.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних засадах під керівництвом досвідчених фінансово-інвестиційних аналітиків.

Результати навчання:

За умов успішного виконання  вимог щодо опанування науки студент зможе:

-       відбирати та опрацьовувати первинні дані необхідні для реалізації процесу аналізу інвестиційної діяльності;

-       здійснювати вибір методів аналізу інвестиційних проектів відповідно до поставлених завдань з урахуванням інформаційних обмежень;

-       аналізувати і оцінювати показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві;

-       застосовувати методичний інструментарій оцінки ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику;

-       організовувати  процес інвестиційного аналізу на підприємстві;

-       обирати види і форми аналізу ефективності інвестиційних проектів;

-       складати і обґрунтовувати плани реалізації інвестиційного проекту;

-        формувати і оптимізувати портфель інвестиційних проекти в умовах обмежених інвестиційних можливостей;

-       ранжувати інвестиційні проекти відповідно до цілей поставлених на підприємстві;

-       застосовувати методи та прийоми моделювання інвестиційної діяльності;

-       визначати потребу та вартість капіталу при фінансуванні інвестиційних проектів. 

Остання редакція: 11.05.16

Публікаціі з предмету