Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іпотечний ринок

Мета дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики фінансово-економічних, організаційних та правових відношень на іпотечному ринку з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, які базуються на діючих законодавчих та нормативних актах України.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·        знати механізми функціонування ринку іпотеки;

·        опанування теоретичними аспектами іпотеки та іпотечного кредиту;

·        оволодіння  механізмом функціонування ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів; 

·        здобуття глибоких знань з теорії та практики  здійснення операцій по кредитуванню  на іпотечному ринку; 

·        правильно застосовувати методичний інструментарій механізму ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів в Україні;

·        ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні пулом іпотек;

·        володіти різними методами оцінки вартості предметів іпотеки;

·        володіти технікою іпотечно-інвестиційного аналізу;

·        самостійно досліджувати стан іпотечного ринку, в тому числі аналізувати діяльність суб’єктів ринку та оцінювати об’єкти іпотеки;

·        знати сучасне законодавство, методичні, нормативні та інші правові документи, що регламентують операції на іпотечному ринку.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету

  • Іпотечний ринок 6.030508 (566 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Іпотечний ринок».05 Жовтня 2017 р.
  • Іпотечний ринок (93 KB)з навчальної дисципліни «Іпотечний ринок» 05 Жовтня 2017 р.