Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Портфельне інвестування

Мета науки: надання студентам теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління інвестиційним портфелем.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

―            аналізувати зміни кон’юнктури фондового ринку та фірми-емітента;

―             застосовувати методи технічного і фундаментального аналізу та оцінювання ризиків з метою визначення інвестиційної привабливості фінансових активів та прогнозування змін їх ринкової вартості;

―                розробляти стратегії і тактики формування і реструктуризації портфеля цінних паперів,

―                приймати тактичні рішення щодо вибору фінансових активів для інвестування;

―                планувати оптимальний склад портфеля цінних паперів;

―                оцінювати ефективність інвестиційних рішень (вибору фінансових активів для портфельного інвестування) та ефективності управління портфелем цінних паперів;

―                використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні портфелем цінних паперів і формуванні банку даних з метою відстеження змін кон’юнктури фондового ринку.

 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету