Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проектне фінансування

Мета науки: допомогти магістрам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію організації проектного фінансування на основі законодавства України та з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень для ефективного їх застосування у сфері своєї фахової діяльності.

Завдання науки: сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою проектного фінансування.

Результати навчання:

·       За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·   формулювати систему організації проектного фінансування: проводити обґрунтування та відбір джерел та інструментів фінансування проектів, їх оцінювання, визначення основних та потенційних учасників фінансування проекту, розробляти схеми фінансування та регулювання взаємодії учасників;

·   оцінювати можливості участібанку у фінансуванні інвестиційних проектів;

·   будувати фінансовий план конкретного інвестиційного проекту;

·   аналізуватиефективністьреалізації інвестиційних проектів за фінансовими та економічними критеріями;

·   формувати оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційного проекту;

·   складати бюджет інвестиційного проектутасхеми фінансування проектів;

·   виконуватипрогнозні фінансові розрахунки в структурі інвестиційного проекту, зокрема, прогнози прибутків/збитків по проекту;

·   визначати вартостірізних джерел фінансування інвестиційного проекту;

·  обґрунтовуватирекомендаціїстосовно покращення процесу проектного фінансування в Україні.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету