Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чепка Вікторія Віталіївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

     У 2002 отримала кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

     Кандидатську дисертацію на тему: «Фінансування сільськогосподарських підприємств: стан та удосконалення» захистила у 2007р. на спеціалізованій вченій раді Д 26.006.04 при ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.