Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іващенко Алла Іванівна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

В 2008 році  в Донецькому державному університеті управління здобуто вищу освіту, кваліфікація за дипломом – магістр з фінансів.

Відомості про захист дисертацій:

-         Рік захисту - 2011

-         Тема дисертаційного дослідження - Стратегічне управління соціально-економічним розвитком України

-         На якій Вченій раді захищено дисертацію – Вчена рада із захисту дисертацій Д 11.128.01 Донецького державного університету управління

-         За якою спеціальністю захищено дисертацію (шифр, назва) – 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Дисципліни, які викладала у різні часи, які викладає зараз:

3 2011 по 2014 рр. викладала дисципліни “Держава на фінансовому ринку”, “Теорія економічного аналізу” та “Фінанси підприємств”

З 2014 по теперешній час викладає дисципліни “Управління фінансами у малому та середньому бізнесі” та “Корпоративні фінанси”

Наявність сертифікатів та нагород:

Сертифікат № 528395–LLP–1–2012–1–UA–AJM–CH/7 від 26.09.2015У 2015 р. щодо участі у тренінгу «Модель європейського регіонального розвитку» спільного проекту КНЕУ, JeanMonnetFundта Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури.

Подяка від Журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності “Фінанси” за керівництво дипломною роботою, нагородженою дипломом ІІІ ступеня від 19-20 листопада 2013 р.