Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Урванцева Світлана Володимирівна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

 

Закінчила з «відзнакою» Київський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з управління банківськими інвестиціями.

У 2000 році пройшла підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти Київського національного економічного університету за напрямком «Використання сучасних інформаційних технологій в науковому процесі».

У 2005 році пройшла підвищення кваліфікації в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за програмою тренінгу сучасної педагогічної підготовки «Сучасні методи навчання».

У 2014 році пройшла підвищення кваліфікації  за програмою тренінгу «Економічне моделювання в MSExcel» 

Приймала участь у виконанні науково-дослідних робот ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», а саме у науково-дослідних темах: «Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання (проблеми розвитку)» (номер державної реєстрації 0198U007171); «Активізація інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ» (номер державної реєстрації 0102U000938); «Оцінювання інвестиційних проектів в нових умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0107U001840); «Розвиток ринку інвестицій в Україні» (номер державної реєстрації 0107U007383); «Формування інвестиційний ресурсів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000292); «Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 0114U004326).
 

У 2015 році захистила диcертацію на тему " Інвестиційний кредит в Україні та формування його ціни" та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит»