Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Жолнерчик Ганна Юріївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Закінчила Київський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з управління державними фінансами.

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захищено на тему «Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств»

В рамках написання дисертації приймала участь в проекті USAID “Кредитування малого та середнього бізнесу” 2004-2006 рр.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 16 років, у тому числі у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 16 років.

Маю 29 публікацій, з них 26 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 19 праць, з них 17 наукових та 2 навчально-методичного характеру, у т. ч. після захисту - 1 стаття у міжнародних наукометричних виданнях, з яких 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Webofscience.

Основні навчальні курси:

- «Фінансовий менеджмент» на англійській мові

- «Дью Ділідженс» на англійській мові

- «Дью Ділідженс» на українській мові.

Віступаю розробником методичного забезпечення з навчального курсу ««Фінансовий менеджмент» на англійській мові.

Міжнародний досвід здобула під час проходження науково-педагогічного стажування в університеті Редландс, США у 2016 році.