Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітньо-професійні програми першого (магістерського) рівня освіти

Остання редакція: 02.02.22