Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Степура Марина Михайлівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

З 2006 по 2010 рік працювала в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ) на посаді асистента кафедри фінансів та навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва. З 2010 по 2013 рік обіймала посаду старшого викладача кафедри фінансів, нині є доцентом кафедри фінансів. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюджету» зі спеціальності: 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит». З 2015 по 2017 рік обіймала посаду Заступника директора Інституту підвищення кваліфікації КНЕУ.

Нині є докторантом кафедри фінансів, Головою наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНЕУ. Для підвищення фахового рівня проходить стажування в наукових установах країн ЄС, зокрема, восени 2015 року стажувалась в Академічному співтоваристві імені Міхала Балудянського (м. Братислава, Словаччина), зимою 2017 року — в Німецькому університеті адміністративних наук м. Шпайєр (Німеччина), влітку 2018 року — в Університеті м. Бремен (Німеччина), та приймає активну участь у міжнародних семінарах та воркшопах. Зокрема, за останні 3 роки була учасником наукових заходів в Німеччині: м. Мюнхен (EU Business School), м. Шпайєр (Німецький університет адміністративних наук) та м. Бремен (Університет міста Бремена), Іспанії, м. Барселона (EU Business School), Австрії, м. Відень (International Institute for Social and Economic Sciences (IISES)), Китаю, м. Гонг-Конг (Society for Interdisciplinary Business & Economic Research (SIBR)). Крім того, Степура М.М. за останні 5 років прослухала більше 70 семінарів та публічних лекцій представників світової фінансової спільноти в рамках проекту Модернізації управління державними фінансами (GIZ) та Київської школи економіки (KSE).

Член комітету з Інтернаціоналізації Центру міжнародної академічної мобільності КНЕУ. З 2016 року ініціатор та співорганізатор численних міжнародних науково-практичних заходів з провідними європейськими Університетами – Німеччини, Польщі, Болгарії. Учасник міжнародних науково-дослідних проектів за підтримки DAAD та Erasmus`+ програм. Співорганізатор Green Business School (КНЕУ) та член Громадської організації «CBVS»

Відзначена подяками за високі досягнення в інноваційній діяльності КНЕУ (2015, 2016, 2017 років), за значний вклад у розвиток науки в економічній сфері та активну участь у підготовці висококваліфікованих спеціалістів органами Державної фіскальної служби України (2016, 2017 роки)

Автор понад 75 наукових та науково-методичних праць. Має 4 авторських свідоцтва, 3 параграфи в колективних монографіях, 1 підручник у співавторстві, 5 навчальних посібників у співавторстві (4 з яких з грифом МОН), 28 тез конференцій (24 міжнародних, в т.ч. 20 після захисту кандидатської дисертації)), приймає активну участь у науково-творчій роботі студентів і молодих вчених та організаційно-просвітницькій діяльності Університету.

Розробник та співрозробник інноваційних курсів для студентів другого освітнього рівня магістрів — «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Макрофінансове планування». З 2017 року співрозробник та лектор блок-курсу «Публічний сектор та мультирівневе управління» Університету м. Бремен (Німеччина)

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни – «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фіскальна політика», «Макрофінансовий ризик-менеджмент», «Макрофінансове планування», «Публічний сектор та мультирівневе управління».

Викладає українською та англійською мовами