Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційний аналіз (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Остання редакція: 19.07.19

Публікаціі з предмету

  • Інвестиційний аналіз (1 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни « Інвестиційний аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6508/1 «Банківська справа»19 Липня 2019 р.