Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційний менеджмент

Освітньо-професійна програма (ОПП)

другого - магістерського рівня освіти

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

ГАРАНТ освітньо-професійної програми: Майорова Тетяна Володимирівна,

д.е.н., професор, заслужений працівник КНЕУ, Відмінник освіти України, сертифікований ProjectManager

тел. роб.+38 (044) 4556907, моб.+38 (067) 7550482,

e-mail:mayorova_kneu@ukr.net

 

ПЕРША СЕРТИФІКОВАНА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

- ВІТЧИЗНЯНИЙ АНАЛОГ ПРОГРАМ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ВУЗИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА ГОНКОНГУ!

 

 

 

МЕТА ПРОГРАМИ

Підготовка висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівців з урахуванням вимог динамічного бізнес-середовища, які володіють фундаментальними знаннями, технологіями та практичним інструментарієм здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в фінансово-інвестиційній сфері на макро- та макрорівнях.

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВМІННЯ МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ:

Аналізувати:

 • Фінансовий та Інвестиційний ринки
 • Бізнес-плани (ТЕО) інвестиційних проектів
 • Інвестиційний портфель
 • Методи та інструменти фінансування
 • Фінансовий стан компаній усіх рівнів та сфер господарювання
 • Ризики портфельного інвестування
 • Макро- та мікросередовище діяльності фінансових посередників в інвестиційній сфері

Оцінювати:

 • Можливості участі фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів
 • Фінансові інструменти
 • Інвестиційні проекти
 • Інвестиційну привабливість та кредитоспроможність підприємств 
 • Майно та майнові права інвесторів

Планувати:

 • Грошові потоки за інвестиційним проектом
 • Склад і структуру інвестиційного портфелю
 • Витрати на формування та реструктуризацію портфеля цінних паперів
 • Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів

Розробляти:

 • Інвестиційну стратегію і політику підприємства (фінансової установи)
 • Бюджет та бізнес-план інвестиційного проекту
 • Техніко-економічне обґрунтування проекту
 • Проектну, кошторисну та тендерну документацію

Прогнозувати:

 • Потребу та джерела фінансування інвестиційних проектів
 • Дохідність та ризики інвестиційних операцій фінансових та нефінансових корпорацій
 • Кон'юнктуру інвестиційного ринку

Організовувати:

 • Фінансування інвестиційних проектів
 • Професійне опрацювання проектної документації для залучення інвестицій
 • Взаємодію учасників проектного фінансування

Координувати діяльність із:

 • Проведення передінвестиційних досліджень
 • Формування інвестиційного портфелю
 • Моніторингу фондового ринку та процесу портфельного інвестування
 • Реалізації інвестиційного проекту
 • Укладання та опрацювання проектної документації
 • Застосування міжнародних стандартів Project & Risk Management в організації фінансування інвестицій

 

ПРОФІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОПП:

 1. проектне фінансування
 2. інвестиційний менеджмент
 3. фінансовий менеджмент
 4. фінансово-інвестиційний консалтинг
 5. управління фінансовими ризиками
 6. інвестиційна оцінка активів бізнесу
 7. портфельне інвестування
 8. Data miming
 9. міжнародні стандарти корпоративного управління та ін.

 

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

Усі випускники ОПП «Інвестиційний менеджмент» мають можливість отримати МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ PROJECTFINANCIALMANAGEMENTInternationalManagementAcademyWorldWide(IMA),USA, https://imaworldwide.us/

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

 • Дипломи визнаються роботодавцями в країнах ЄС
 • Студенти можуть проходити включне навчання в університетах-партнерах: UniversityofKonstanz(Germany); Philipps-University of Marburg (Germany); Georg-August-University of Göttingen (Germany); University of Redlands (USA)
 • Практика у великих корпораціях, провідних фінансових та інвестиційних компаніях
 • Індивідуальний підхід до кожного студенту – вибір бази практики і теми дипломної роботи
 • Бізнес-партнерами спеціалізації є вітчизняні та іноземні компанії - лідери, серед яких: ProCapital Group, ProCredit Bank, Ecodevelop, Ощадбанк, Укргазбанк, KPMG, Ernst & Young та ін.

 

Випускники можуть працювати:

- топ-менеджерами фінансово-кредитних установ

- менеджерами інвестиційних проектів та програм розвитку

- менеджерами у сфері інвестицій та грошового посередництва

- фінансовими та інвестиційними аналітиками

- керівниками підрозділів корпорацій з аудиту, управління активами, фінансовими та інвестиційними ризиками, капіталом

- експертами в галузі інвестиційного банкінгу

- професіоналами департаментів інвестицій та розвитку органів центральної і місцевої влади

 

«…Ця магістерська програма є унікальною в Україні. На мою думку, опанування даної програми дозволяє стати менеджером будь-якого рівня у фінансовій компанії або банківській установі, а також фінансистом виробничого підприємства. Більше того, даний курс підходить тому, хто бажає стати успішним приватним підприємцем, оскільки вивчення спеціалізованих, присутніх лише в даній програмі дисциплін, дозволяє втілити власні бізнес-ідеї в систематизований план та знайти ефективне джерело його фінансування. Особисто мені знання та навички, які я отримав, дали можливість сформувати власну бізнес-ідею та розробити інвестиційний проект венчурного спрямування у новій для України сфері бізнесу…»

БОГДАН КУШІЛЬ – випускник магістерської програми 2015 року

 

Термін навчання

1 рік 4 місяців (денна форма навчання) 

Правила та умови прийому на сторінці університету https://kneu.edu.ua/ua/plicants/magistr/

Програма вступу

Конкурсні предмети:

Іноземна мова (ЗНО)

Фаховий іспит зі спеціальності

  Наші контакти:

   Адреса навчання: м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, 3-й корпус КНЕУ

    (067) 755-04-82  (Viber, Telegram)

Остання редакція: 07.06.20