Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративне бюджетування

Мета дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад та формування базових знань з теорії, практики бюджетування і фінансового планування, опанування механізму бюджетування та особливостей його впровадження й використання у фінансово-господарській діяльності підприємств. Предметом вивчення дисципліни є механізм бюджетування в системі фінансового управління підприємством.

Сьогодні неможливо уявити собі підприємство, що динамічно розвивається, яке у процесі своєї діяльності не використовує бюджетування як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень.

Освоївши пропоновану дисципліну студент зможе знайти відповіді на ці та багато інших питань:

 •           Що таке бюджетування в сфері бізнесу та навіщо воно?
 •           Які інструменти та ефективні методики складання бюджетів?
 •           Як скласти ключові бюджети підприємства: бюджет продаж, прибутків і збитків, cash-flow?
 •           Як проводити аналіз і контроль виконання бюджету за окремими статтями?
 •           Який вибрати регламент процесу бюджетування?
 •           Які переваги автоматизованих систем бюджетування?

Зміст дисципліни:

 •           Сутність та значення фінансового планування і прогнозування в фінансовому управлінні підприємств
 •           Теоретичні та організаційні основи бюджетування.
 •           Особливості бюджетування в промисловості, торгівлі, фінансових установах.
 •           Сутність та значення операційного бюджетування.
 •           Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація.
 •           Моніторинг бюджетування.
 •           Відповідальність та мотивація в бюджетуванні.
 •           Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації.
 •           Управлінські рішення при бюджетуванні.

Дисципліна буде викладатися із широким використанням кейсів та практичних вправ заснованих на прикладах з реального бізнесу.

 

Остання редакція: 19.07.19

Публікаціі з предмету

 • Корпоративне бюджетування (1015.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне бюджетування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф04 «Корпоративні фінанси»19 Липня 2019 р.
 • Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва (427 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студента і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва ”23 Жовтня 2017 р.