Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративні фінанси (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Остання редакція: 08.07.19

Публікаціі з предмету

  • Корпоративні фінанси 081 (магістерський рівень в.о.) (243.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 08 «Право» , спеціальності 081 «Право» , спеціалізації  8Ю11 «Приватне право»08 Липня 2019 р.
  • Корпоративні фінанси 073 (магістерський рівень в.о.) (384 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» (5 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» , спеціалізації  8О08 «Безпека бізнесу»08 Липня 2019 р.