Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фін менеджмент у сфері бізнесу

Мета вивчення дисципліни - отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо управління фінансами малих підприємств в умовах ринкових відносин. 

Зміст дисципліни

 • Основи організації управління фінансами малих підприємств.
 • Фінансово-організаційні переваги і недоліки в розвитку малих підприємств.
 • Формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва
 • Особливості управління активами малих підприємств.
 • Управління формуванням і розподілом прибутку суб’єктів малого підприємництва.
 • Оподаткування доходів малих підприємств
 • Прогнозування фінансових показників суб’єктів малого підприємництва
 • Кредитування малих підприємств
 • Фінансова стратегія суб’єктів господарювання
 • Державна фінансова підтримка розвитку малого бізнесу.
   
Остання редакція: 08.07.19

Публікаціі з предмету

 • Фін менеджмент у сфері бізнесу 072 (4 кредитів) (магістерський рівень в.о.) (891.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фін менеджмент у сфері бізнесу»  (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації  8Ф01 Макрофінансове управління, 8Ф02 Страхова справа, 8Ф03 Фінансовий контролінг, 8Ф04 Корпоративні фінанси, 8Ф05 Фінансовий ринок, 8Ф06 Фінансування інвестиційних проектів, , 8Ф08 Управління банківським бізнесом, 8Ф07 Банківський менеджмент08 Липня 2019 р.
 • Фін менеджмент у сфері бізнесу 071 (5 кредитів) (магістерський рівень в.о.) (1.1 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фін менеджмент» (5 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації  8ОО9 «Облік і аудит»08 Липня 2019 р.
 • Фінансовий менеджмент у малому бізнесі (130.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «фінансовий менедждмент у малому бізнесі»14 Вересня 2016 р.