Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий контролінг корпорацій

Остання редакція: 08.07.19

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий контролінг корпорацій (5 кредитів) (магістерський рівень в.о.) (471 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг корпорацій» (5 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 8Ф04 «Корпоративні фінанси»08 Липня 2019 р.
  • Фінансовий контролінг копрорацій (4 кредитів) (магістерський рівень в.о.) (429 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни  «Фінансовий контролінг копрорацій» (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 8Ф11  «Банківський бізнес» , 8Ф04 «Корпоративні фінанси», 8Ф13 «Митна справа»,8Ф12  «Страхування та ризик-менеджмент», «Фінанси»08 Липня 2019 р.