Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансове посередництво

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які б дозволили отримати високий рівень кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набути практичних навичок щодо застосування отриманих знань. 

Зміст дисципліни

 • Роль фінансового посередництва в розвитку економіки
 • Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій
 • Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників
 • Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики
 • Аналіз ринку цінних паперів як етап інвестиційного процесу
 • Формування інвестиційного портфеля та його перегляд
 • Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
   
Остання редакція: 23.10.18

Публікаціі з предмету

 • Фінансове посередництво (магістерський рівень в.о.) (888.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансове посередництво» (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 8Ф04 «Корпоративні фінанси»08 Липня 2019 р.
 • Фінансове посередництво (124.1 KB)Паспорт навчальної дисципліни ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО14 Вересня 2016 р.