Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінанси підприємств

Мета дисципліни: Вивчення та розуміння впливу на ефективне фінансування та розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства.

Анотація дисципліни Фінанси підприємств

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу пропонує студентам ознайомитися з інформацією для прийняття рішення щодо доцільності та необхідності вивчення вибіркової дисципліни «Фінанси підприємств».

Дисципліна «Фінанси підприємств» є базовою для подальшого якісного розуміння та засвоєння  навчального матеріалу  обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів, таких як «Фінансовий аналіз», «Корпоративні фінанси» та фахових дисциплін магістерського рівня підготовки за програмами «Фінансовий контролінг» та «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу».

Доцільність вибору дисципліни «Фінанси підприємств» обумовлена наступним: вивчення даної дисципліни передбачає набуття та закріплення практичних навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства. Кожний працівник фінансово-економічної служби на підприємстві повинен вміти кваліфіковано вирішувати  фінансові проблеми і приймати ефективні фінансові рішення, а саме: управляти платоспроможністю, оцінювати грошові потоки, оптимізовувати витрати і податкові платежі, управляти прибутком компанії, приймати рішення щодо вибору ефективної форми розрахунків (електронні розрахунки, вексель, акредитив, чек, лізинг, факторинг), здійснювати вибір інвестиційного проекту і обґрунтовувати його ефективність, визначати необхідність та доцільність залучення кредитних ресурсів і акціонерного капіталу, планувати та прогнозувати фінансові показники, забезпечувати об’єктивний внутрішній фінансовий контроль. У результаті вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» студенти оволодіють новітніми фінансовими технологіями та інструментами.

Вивчення дисципліни допоможе зрозуміти: як впливає ефективне фінансування на розвиток бізнесу, які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства.

Шановні студенти! Якщо у майбутньому Ви плануєте обійняти посаду фінансового директора, фінансового аналітика, головного бухгалтера або працювати і робити кар’єру у будь-якій сфері, пов’язаній з фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва, фундаментальні знання з фінансів підприємств сприятимуть у досягненні кар’єрного успіху.

Доводимо до Вашого відома, що станом на початок 2015 року в Україні було зареєстровано та здійснювали фінансово-господарську діяльність понад 1,4 млн. суб’єктів  господарювання-юридичних осіб, що створює відповідний попит на кваліфікованих фахівців з фінансів підприємств  на ринку праці в Україні.

Остання редакція: 19.04.20

Публікаціі з предмету

  • Фінанси підприємств «Облік і аудит в АПК» (502.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 Економіка і підприємництво» спеціальність «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в АПК»23 Жовтня 2017 р.
  • Фінанси підприємств «Менеджмент агробізнесу» (472 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавргалузь знань«0306 Менеджмент і адміністрування»спеціальність «Менеджмент»спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»23 Жовтня 2017 р.
  • Фінанси підприємств «Фінанси» (510.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»23 Жовтня 2017 р.
  • Фінанси підприємств «Менеджмент промислових підприємств» (450 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансипідприємств”для студентів освітній ступінь бакалавргалузь знань«0306 Менеджмент і адміністрування»спеціальність «Менеджмент»спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств»23 Жовтня 2017 р.
  • Фінанси підприємств (Облік і аудит в АПК) (92 KB)паспорт дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 Економіка і підприємництво» спеціальність «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в АПК»06 Жовтня 2016 р.
  • Фінанси підприємств (Менеджмент агробізнесу) (91 KB)паспорт дисципліни “Фінанси підприємств”для студентів освітній ступінь бакалавргалузь знань«0306 Менеджмент і адміністрування»спеціальність «Менеджмент»спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»06 Жовтня 2016 р.
  • Фінанси підприємств (Фінанси) (66.5 KB)паспорт дисципліни “Фінанси підприємств”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»06 Жовтня 2016 р.