Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грантове фінансування

Остання редакція: 08.07.19

Публікаціі з предмету

  • Грантове фінансування (магістерський рівень в.о.) (405 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Грантове фінансування» (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 8Ф04 «Корпоративні фінанси»08 Липня 2019 р.