Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційний менеджмент (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Остання редакція: 08.07.19

Публікаціі з предмету

  • Інвестиційний менеджмент (магістерський рівень в.о.) (759.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни  «Інвестиційний менеджмент» (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 8Ф04 «Корпоративні фінанси»08 Липня 2019 р.