Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)

Остання редакція: 19.07.19

Публікаціі з предмету

  • Інвестування 072 (854 KB)-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6508/1 «Банківська справа», 6508«Фінанси та страхування»19 Липня 2019 р.
  • Інвестування 073 (850 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6E04  «Менеджмент бізнес-організацій», 6А03 «Менеджмент агробізнесу19 Липня 2019 р.