Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий консалтинг у бізнесі

Остання редакція: 08.07.19

Публікаціі з предмету

  • Податковий консалтинг у бізнесі (магістерський рівень в.о.) (851.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ У БІЗНЕСІ» (4 кредитів), другий (магістерський) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації 8Ф04 «Корпоративні фінанси»08 Липня 2019 р.