Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Щукіна Емма Іванівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 36 років
Біографія:

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині - Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю англійська та французька мови, закінчила аспірантуру по кафедрі методики викладання іноземних мов та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Коммуникативные упражнения в видеозвукозаписи для обучения устной диалогической речи студентов архитектурной специальности».  

Працювала викладачем, старшим викладачем кафедри іноземних мов КНУБА (1975 – 1991 рр.); старшим викладачемКНЛУ (1991 – 1993 рр.); заступником керівника проекту в Комісії Європейського Союзу по програмі технічної допомоги Україні (1993 – 2000рр.); доцентом кафедри іноземних мов КНУБА (2000 – 2002 рр.).

З 2002 року працює доцентом кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», де з 2008 р. була заступником завідувача кафедри з наукової роботи.

У квітні 2014 р. була обрана завідувачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету.

Перебувала у закордонному відрядженні по лінії Міністерства вищої освіти у Пакистані в якості перекладача.Проходила стажування по програмі обміну викладачів вищих навчальних закладів у Великій Британії (Ілінг коледж, Лондон).