Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Баранов Андрій Леонідович

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: В.о. завідувача кафедри страхування, кандидат економічних наук, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

У 2005 році закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету, отримавши диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Фінанси і кредит» за програмою «Страховий менеджмент». В 2005-2009 рр. навчався в аспірантурі КНЕУ. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління страховим портфелем» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. В 2012-2015 рр. навчався в докторантурі КНЕУ. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри страхування. 

З 2005 року працював на кафедрі страхування на посаді асистента, з 2007 року – на посаді старшого викладача кафедри, з вересня 2011 року і по цей час - на посаді заступника завідувача кафедри з наукової роботи, доцента кафедри.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014-2016 рр.).

Член Вченої ради фінансово-економічного факультету, член Науково-експертної ради університету.

Викладає дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент», «Основи актуарних розрахунків».