Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кривошлик Тетяна Дмитрівна

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Заступник завідувача кафедри страхування з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук, професор кафедри страхування
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Заступник завідувача кафедри – професор, Кривошлик Тетяна Дмитрівна, стаж науково-педагогічної діяльності – 23  роки. Напрями наукових досліджень пов’язані з розвитком страхового ринку, менеджмнтом у страхових організаціях, соціальним захистом і страхуванням. Автор 58 наукових фахових праць, в т.ч. 3 підручників (у співавторстві), 4 навчально-методичних посібників (у співавторстві) з грифом МОН України. Є науковим керівником 2-х аспірантів. Протягом роботи на кафедрі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Страхові послуги», "Автотранспортне страхування". Здійснює керівництво організацією виробничої практики студентів магістерської програми «Страховий менеджмент».