Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дью ділідженс (К-ра Аудиту)

Остання редакція: 07.07.16

Публікаціі з предмету

  • Дью ділідженс (92.5 KB)паспорт з дисципліни «Дью ділідженс підприємств», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.