Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програма бакалаврського рівня

Cпеціалізація «Диджитал-облік»
спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

На сучасному етапі розвитку людства, що отримав назву «інформаційне суспільство», створення, розповсюдження, використання та узагальнення інформації становить значну частину економічної, політичної та культурної діяльності. Збільшення ролі інформації та знань в житті суспільства, створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг, обумовлюють потребу в високопрофесійних фахівцях з перспективним способом мислення і здатністю застосовувати нові ідеї у бізнесі в умовах цифрової економіки.

Факультетом обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вперше в Україні запроваджено нову спеціалізацію «Диджитал-облік» на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Мета спеціалізації: підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та оподаткування, які поглиблюючи традиційні професійні компетентності бухгалтера і аудитора, набувають додаткові можливості реалізувати новітні теоретичні знання та практичні навички в умовах цифрової економіки: розуміння електронного бізнесу та інформаційного права; вміння здійснювати облік та аудит на основі digital-технологій та хмарних інфраструктур; виконувати інтелектуальний бізнес-аналіз даних та програмування в обліково-контрольному середовищі; володіти знаннями основ кібер-безпеки.

Спеціалізація «Диджитал-облік» оформує у майбутніх фахівців системи знань, умінь та практичних навичок у сфері обліку і оподаткування та спрямована на:

 • розуміння методів побудови електронного бізнесу, його інструментарію при роботі на різних сегментах ринку;
 • застосування принципів використання цифрових технологій в обліку, аудиті та аналізі;
 • оволодіння навиками організації та методики надання бухгалтерських послуг в режимі реального часу з використанням сучасних інформаційних платформ;
 • практичне використання інструментарію хмарних та інших інноваційних технологій;
 • розуміння кібер-загроз та системи захисту інформації, зокрема щодо організації системи інформаційної безпеки підприємства;
 • розуміння сутності цифрового аудиту, сучасних технологій та інструментарію його здійснення;
 • здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері застосування інфографіки та інфодизайну як інструменту просування бізнесу;
 • оволодіння навичками роботи у сфері електронних закупівель тощо.

Випускники можуть працювати:

на підприємствах, установах, банках, страхових компаніях, фондових ринках, в органах державного та місцевого самоврядування; аудиторських та консалтингових фірмах, підприємствах державного сектору, на підприємствах малого та середнього бізнесу у якості фахівців з обліку, аудиту, економічного аналізу, бізнес-аналітиків, консультантів з обліку та аналізу даних, розробників WEB-сайтів, IT- фахівців.

Перелік посад, які може обіймати випускник:

 • Digital директор; Digital стратег; Digital аналітик;
 • Chief data officer (CDO), Chief analytics officer (CAO) і Chief data science officer (CDSO),
 • бухгалтер, аудитор, внутрішній аудитор, фахівець з оподаткування, мережевий бухгалтер, віртуальний бухгалтер, мережевий консультант з обліку і аудиту,
 • інформаційний аналітик, Web-аналітик, розробник моделей Big Data та ін.
 • проектувальник (дизайнер) інтерфейсу, інфостиліст, Web-дизайнер,
 • модератор платформи взаємодії з клієнтами, координатор освітньої он-лайн-платформи з питань обліку і аудиту, юзабіліті-фахівець.

Перелік нових дисциплін спеціалізації «Digital (Диджитал)-облік:

 • Програмування систем обліку та оподаткування;
 • Digital-облік в бюджетних установах;
 • Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;
 • Digital-аудит;
 • Звітність підприємств в умовах цифрової економіки;
 • Цифрова економіка;
 • Інтелектуальний аналіз даних в обліку та аудиті;
 • Електронний бізнес;
 • Інфографіка та інфодизайн в економічних дослідженнях;
 • Електронні закупівлі;
 • Digital облік в банках та інші.

Переваги навчання на спеціалізації «Digital (Диджитал)-облік»у КНЕУ імені Вадима Гетьмана:

 • унікальна освітня програма в Україні;
 • практична спрямованість спеціалізації, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням;
 • широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування;
 • опанування професійних digital-компетентностей, що будуть актуальними для роботи в організаціях, установах, підприємствах приватного та публічного секторів економіки в найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки і технологій;
 • наявність значного попиту на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері цифрового обліку та аудиту;
 • широкі можливості міжнародної академічної мобільності;
 • можливість вступати до магістратури за всіма напрямами з економіки та управління до ВНЗ як України, так і країн Європи.

Додаткові переваги бакалаврської програми «Digital (Диджитал)-облік»:

 1. Набуття практичних навичок роботи в пакетах прикладних програм:

«Master:Бухгалтерія», ERP-система «IT-Enterprise»,  он-лайн «Master:Бухгалтерія», он-лайн-бухгалтерія «Облік SaaS», ERP-система «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія» (конфігурації для комерційних і бюджетних установ), «M.E.Doc», «CaseWareт», «YouControl», «BAS Бухгалтерія».

 1. Сертифікаціія користувачів прикладних програмних рішень «Master:Бухгалтерія», «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія», «Облік SaaS», «M.E.Doc», «CaseWare».
 2. Набуття практичних навичок використання ERP-системи «IT-Enterprise» класу Industry 4.0:
  • SmartFactory– розумне виробництво,
  • SmartManager– електронний документообіг,
  • SmartEAM– управління ремонтами,
  • SmartTender– он-лайн закупівлі.

 

 

 

 

 
Остання редакція: 28.02.20