Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний фінансовий контроль (каф. Аудиту)

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050903  – навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів та власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів контролю.

Основні завданнядисципліни – надати можливість студентам опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю, розуміти його значення, задачі і тенденції розвитку у сучасних умовах і правові засади здійснення; розбиратися в основних повноваженнях органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління України, та з’ясовувати їх місію і функції; демонструвати розуміння основних організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю; застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, податкових перевірок та інших контрольних заходів в установах, органах та організаціях державного сектору.

Магістерська програма:8.03050901 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050901 – навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів та власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів контролю.

Основні завданнядисципліни– надати можливість студентам опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю, розуміти його цілі і задачі та правові засади здійснення у сучасних умовах; розбиратися в основних повноваженнях органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в Україні, та з’ясовувати їх місію і функції; демонструвати розуміння основних організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю; застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Державний фінансовий контроль 8О01 (116.5 KB)ппаспорт  з дисципліни «Державний фінансовий контроль», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»)13 Жовтня 2017 р.
  • Державний фінансовий контроль 8О03 (102 KB)паспорт  з науки «Державний фінансовий контроль», (освітній ступінь магістр, спеціальність 8.03050903 «Облік і аудит», магістерська програма «Облік і контроль в секторі загального державного управління»)13 Жовтня 2017 р.
  • Державний фінансовий контроль 8О06 (132 KB)паспорт  з науки «Державний фінансовий контроль», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.