Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування

Навчальна дисципліна «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Мета дисципліни – надання майбутнім спеціалістам знань щодо теоретичних, методичних та практичних аспектів проведення економічної експертизи у сфері обліку та оподаткування за різними її видами та напрямами.

Публікаціі з предмету

  • Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування (магістерський рівень в.о.) (383,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування 071, робоча програма (магістерський рівень в.о.) (223 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.