Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

 

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства»

Магістерська програма: 8.03050901 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

 Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050901 – надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Основні завдання дисципліни: вивчення архітектури сучасних управлінських інформаційних систем, технології розв'язання облікових, аналітичних та аудиторських задач в умовах функціонування УІС та набуття практичних навичок використання та адаптації сучасних УІС або їх окремих підсистем.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Управлінські інформаційні системи 8О01 (101.5 KB)паспорт  з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті підприємства», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»)13 Жовтня 2017 р.