Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішній аудит в державних організаціях

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит в державних організаціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою дисципліни є оволодіння студентами базовими теоретични знаннями з внутрішнього аудиту субєктів держаного сектору та набуття практичних навичок його організації і методики проведення у ході виконання фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності, а також інших видів аудиту в секторі загального державного управління.

Публікаціі з предмету

  • Внутрішній аудит в державних організаціях (магістерський рівень в.о.) (401 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит в державних організаціях» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне управління та адміністрування»06 Лютого 2019 р.