Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мариніч Ілля Олександрович

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Orcid 0000-0002-6802-9120

Web of Science  K-643-2018

У 1984 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка і отримав спеціальність – економіст. Працював в будівельній галузі.

В 1997 році присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

В 2004 році захистив дисертацію на тему: «Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної діагностики» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка будівництва».

На викладацькій роботі з 2008 року. З вересня 2013 р. − доцент кафедри аудиту КНЕУ.

Дисципліни, які викладає: «Аудит», "Диджитал-аудит", «Внутрішній аудит», "Внутрішній аудит корпорацій", "Дью ділідженс".