Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стельмах Наталія Євгенівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

Науково-дослідну діяльність розпочала з навчання в аспірантурі Інституту аграрної економіки (2011–2014 рр.), по закінченні якої залишилася працювати в цій же установі. Тут обіймала посаду молодшого наукового співробітника відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяльності: судово-процесуальний аспект».

Здійснює наукове керівництво магістерськими дипломними роботами.

Наукові здобутки:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YmAczasAAAAJ&hl=uk