Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гончар Ірина Ігорівна

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Закінчила КНЕУ за напрямком «Облік і аудит в управлінні сільськогосподарським підприємством» кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК (ФЕАПК). В 2006 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Облік та контроль корпоративних цінних паперів». З 2005 року і дотепер є викладачем кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК (нині кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)