Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система оподаткування підприємства

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з системи оподаткування підприємства. Особлива увага приділяється розумінню Податкового кодексу України, підзаконних нормативних актів, національного законодавства з оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, функції, завдання, класифікацію і елементи податків, їх економічну сутність і нормативно-правове їх регулювання, вивченню існуючих систем оподаткування в Україні.
Завдання дисципліни: дати студентам правильне розуміння закономірностей у сфері податкових відносин держави і суб’єктів господарювання, а такожрозкрити способи використання цих закономірностей у практиці системи оподаткування підприємства.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: існуючі системи оподаткування підприємств в Україні, основні положення нормативно-правових актів, що регулюють оподаткування підприємств в Україні.
вміти: визначати платників, об’єкти та базу оподаткування, ставки та суми платежів за відповідними податками і зборами, застосовувати вимоги нормативно-правових актів з питань вибору системи оподаткування в практичну діяльність суб’єктів господарювання, самостійно застосовувати оптимальну систему оподаткування підприємством.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Cутність та загальна характеристика податків. Податки і принципи формування податкової системи. Функціональні елементи податку. Організаційні елементи податку. Основні завдання, функції, структура Державної фіскальної служби України щодо оподаткування підприємств. Платники податків, їх характеристика, права та обов’язки. Загальна система оподаткування підприємств. Спрощена система оподаткування підприємств. Адміністрування податків, зборів, платежів.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Система оподаткування підприємства» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Система оподаткування підприємства» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Система оподаткування підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)

Остання редакція: 17.11.20

Публікаціі з предмету

  • Система оподаткування підприємства (071) (81.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Система оподаткування підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.