Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оподаткування міжнародних господарських операцій

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань оподаткування міжнародних господарських операцій. Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння сутності міжнародних господарських операцій і вмінь з їх ідентифікації; дослідження можливостей здійснення різних видів міжнародних господарських операцій; набуття вміння оподаткування міжнародних господарських операцій; розвиток сталих навичок організовувати систему бухгалтерського обліку міжнародних господарських операцій із дотриманням податкового та бухгалтерського законодавства; визначення навиків використання різних форм оптимізації оподаткування міжнародних господарських операцій.

Завдання дисципліни: навчити майбутніх магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» мислити відповідно до необхідності оптимізації оподаткування міжнародних господарських операцій.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: сутність поняття міжнародних господарських операцій; форми здійснення міжнародних господарських операцій та перелік їх видів;порядок побудови системи бухгалтерського обліку міжнародних господарських операцій;порядок оформлення міжнародних господарських операцій для уникнення подвійного оподаткування;сутність поняття «офшори» та розуміти механізми здійснення операцій з їх використанням;сутність процедур спільної діяльності в міжнародних господарських операцій;процедур реалізації інвестиційних проектів у міжнародних господарських операцій;особливості трансфертного ціноутворення в міжнародних господарських операцій та його оподаткування;вплив на податкове навантаження міжнародних господарських операцій в частині залучення кредитних ресурсів.

- вміти: ідентифікувати міжнародні господарські операції;організовувати документальне відображення міжнародних господарських операцій;організовувати систему бухгалтерського обліку міжнародних господарських операцій;визначати моделі оподаткування міжнародних господарських операцій;ідентифікувати офшорні операції та розуміти механізми здійснення операцій з їх використанням;організовувати бухгалтерський облік спільної діяльності в міжнародних господарських операцій;документально відображати інвестиційні міжнародні господарські операції;оцінювати контрольовані міжнародні господарські операції та будувати систему їх оподаткування;оцінювати операції із залучення кредитних ресурсів та визначати наслідки для фінансових результатів.

Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Сутність та види міжнародних господарських операцій. Міжнародне подвійне оподаткування. Особливості операцій в офшорних центрах. Особливості оподаткування спільної діяльності. Оподаткування операцій з реалізації продукції, товарів, робіт (послуг). Оподаткування міжнародних інвестиційних операцій. Оподаткування операцій із залучення міжнародних кредитних ресурсів. Оподаткування операцій з трансфертного ціноутворення.

Остання редакція: 23.03.18

Публікаціі з предмету